ΚΕΡΑΙΕΣ-ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΕΙΣ-ΡΑΝΤΑΡ

Εργαστήριο

Αίθουσα ΖΒ207

Τηλ. 210 5381520

Στοιχεία Μαθήματος

 

Υπεύθυνοι Εργαστηρίου:

Σ. Σαββαΐδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Σ. Μυτιληναίος, Καθηγητής Εφαρμογών

 

Το Εργαστήριο «Κεραίες-Ραδιοζεύξεις-Ραντάρ» περιλαμβάνει δύο κύριες θεματικές ενότητες: την ενότητα «Κεραίες» και την ενότητα «Ραδιοζεύξεις-Ραντάρ». Κάθε θεματική ενότητα διεξάγεται σε δύο κύκλους εργασιών, οι οποίοι καταβάλλεται προσπάθεια να εκτυλίσσονται παράλληλα και συγχρονισμένα.

 

Στον πρώτο κύκλο εργασιών της ενότητας «Κεραίες», οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις βασικές έννοιες και τις αρχές λειτουργίας των Κεραιών, ενώ εξασκούνται στην μέτρηση μεγεθών όπως το διάγραμμα ακτινοβολίας, το κέρδος, η απόδοση κλπ. Στον δεύτερο κύκλο εργασιών οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην σχεδίαση και βελτιστοποίηση κεραιών με υπολογιστή, όπου στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού project αναλαμβάνουν την σχεδίαση, βελτιστοποίηση, κατασκευή και μέτρηση μιας κεραίας τύπου Yagi-Uda σε συχνότητες λειτουργίας της τηλεόρασης.

 

Αντίστοιχα, στον πρώτο κύκλο εργασιών της ενότητας «Ραδιοζεύξεις-Ραντάρ», οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων Ραντάρ, όπως η διάδοση παλμών ραντάρ και το φαινόμενο Doppler, ενώ εξασκούνται στην χρήση ενός εκπαιδευτικού ραντάρ. Ταυχρόνα, έρχονται σε επαφή με βασικές αρχές διάδοσης Η/Μ κυμάτων, όπως η σκέδαση και οι απώλειες διάδοσης, η διάδοση πάνω από τέλεια γη και η περίθλαση. Στον δεύτερο κύκλο εργασιών οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην χρήση λογισμικού καταγραφής ισχύος σήματος με υπολογιστή και αναλαμβάνουν εκπαιδευτικό project χαρτογράφησης και αποτύπωσης των συνθηκών διάδοσης Η/Μ κυμάτων σε χώρους του Τμήματος Ηλεκτρονικής. 

 

Κατά την διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτητές παραδίδουν γραπτές αναφορές και συμμετέχουν σε εξετάσεις (πρόοδος και τελική εξέταση). Στους παρακάτω συνδέσμους παρέχονται οι σημειώσεις του Εργαστηρίου σε ηλεκτρονική μορφή, βοηθητικά template για την προετοιμασία των γραπτών αναφορών, καθώς και επιπλέον βοηθητικό υλικό.

 

Σημειώσεις Ενότητας «Κεραίες»

Σημειώσεις Ενότητας «Ραδιοζεύξεις-Ραντάρ»

Templates και Υλικό «Κεραίες»

Templates και Υλικό «Ραδιοζεύξεις-Ραντάρ»

Άλλο βοηθητικό υλικό