Επαναληπτική εξέταση στα Εργαστήρια Αρχιτεκτονικής & Οργάνωσης Μικροϋπολογιστών Ι και ΙΙ και Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙ

Η Επαναληπτική εξέταση στα Εργαστήρια Αρχιτεκτονικής & Οργάνωσης Μικροϋπολογιστών Ι και ΙΙ και Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙ θα γίνει την Τρίτη 4/7/2017 και ώρες 11:00 με 15:00 στην αίθουσα του εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής & Οργάνωσης Μικροϋπολογιστών.
Στην εξέταση έχουν δικαίωμα όλοι οι φοιτητές που έχουν (μη προβιβάσιμο) βαθμό μεγαλύτερο του μηδενός.

Εκ του εργαστηρίου",
 

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226