Εργαστήριο Συστήματα Ήχου (Αναπληρώσεις, Βαθμολογίες, Επαναλ. Εξέταση)

1. Οι ασκήσεις στις οποίες ασκήθηκε και εξετάστηκε κάθε φοιτητής του Εργαστηρίου θα ανακοινωθούν έξω από το Εργαστήριο στις 12/5.

2. Με βάση αυτή την πληροφορία, όσοι φοιτητές έχουν για οποιοδήποτε λόγο απουσιάσει ή παραλείψει να εξεταστούν σε μέχρι 2 ασκήσεις καλούνται να κάνουν αναπλήρωση σε μια από τις δυο πιο κάτω ημέρες/ώρες:

Α. Τρίτη 16/5/2017, 13:00

Β. Πέμπτη 18/5/2017, 13:00

3. Οι βαθμοί του Εργαστηρίου θα ανακοινωθούν στις 25/5/2017.

4. Η επαναληπτική εξέταση του Εργαστηρίου θα γίνει στις 31/5/2017, 13:00 στο χώρο του Εργαστηρίου και δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνο φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει πλήρως το Εργαστήριο (μετά και τις αναπληρώσεις)

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226