ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Την Τρίτη 2/5 και Τετάρτη 3/5 θα δοθεί η πρώτη πρόοδος στο εργαστήριο Γραμμών Μεταφοράς. Καλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν αυστηρά στα τμήματα τους, διότι δεν έχουν ολοκληρώσει όλα τα τμήματα τις ίδιες ασκήσεις. Συνεπώς η εξέταση αφορά τις ασκήσεις που έχουν διδαχθεί σε κάθε τμήμα και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτή εξέταση φοιτητή σε άλλο τμήμα από αυτό στο οποίο ανήκει, για οποιονδήποτε λόγο.

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226