Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ευφυή Δίκτυα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ

 

Τα εργαστήρια του μαθήματος θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέτρηση ακτινοβολίας – Ηλιακό Κύτταρο – Σκίαση – Συνδεσμολογίες

30/03/2017

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Τάση χωρίς φορτίο – Ρεύμα Βραχυκύκλωσης – Χαρακτηριστικές Καμπύλες – Προσδιορισμός συντελεστή απόδοσης (MPP)

31/03/2017

3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Προσομοίωση ημερήσιας λειτουργίας φωτοβολταϊκού – Λειτουργία απομονωμένου συστήματος

06/04/2017

4ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΙΚΡΟΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΦΥΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ

Μελέτη Αιολικών και Κυψελών καυσίμου υδρογόνου

27/04/2017

5ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Λειτουργία Μικροδικτύου

28/04/2017

6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΕ

Φωτοβολταϊκά Έργα

11/05/2017

7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αιολικά Έργα

12/05/2017

8ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΜΕ ΑΠΕ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΥΦΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

Λειτουργικά-Οικονομικά-Περιβαλλοντικά Πλεονεκτήματα από την διείσδυση των ΑΠΕ στα Σύγχρονα ΣΗΕ

25/05/2017

Οι ημέρες διεξαγωγής τόσο των θεωρητικών μαθημάτων όσο και των εργαστηρίων πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή μεταξύ 17:00-19:00 στην αίθουσα ΖΒ001.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριεςκατά τη διάρκεια του μαθήματος να δηλώσουν συμμετοχή ως τις 27/03/2017.

Ο Διδάσκων

Δρ. Αναστασιάδης Ανέστης

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226