Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ - Κάλεσμα για συντονιστές Ομάδων Εργασίας

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ καλεί όσους ενδιαφέρονται για τις ανοιχτές τεχνολογίες και τα κοινά και επιθυμούν να ασχοληθούν ενεργά με την οργάνωση και τον συντονισμό των ομάδων εργασίας του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, να δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής εδώ μέχρι τις 18/02/2018.

 

 Ως συντονιστής της ομάδας εργασίας θα έχεις την δυνατότητα να:

  • Συμβάλεις στην συγκρότηση δικτύων εθελοντών για την ανοιχτότητα
  • Συμβάλεις σε έργα ανοιχτού λογισμικού, ανοιχτού περιεχόμενου
  • Συμμετέχεις στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων της ομάδας
  • Συμβάλεις στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής
  • Συμμετέχεις ενεργά στις διαβουλεύσεις της ΕΕΛΛΑΚ

 

Οι ομάδες εργασίες περιλαμβάνουν τις παρακάτω θεματικές κατηγορίες:

 

1. Ανοιχτό Λογισμικό και Ανοιχτά Πρότυπα (open-source.gr,  openstandards.ellak.gr)

 

Στόχος της ομάδας εργασίας είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που έχουν σαν στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του Ανοικτού και Ελεύθερου λογισμικού και των Ανοιχτών προτύπων στην Ελλάδα.

 

2. Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (edu.ellak.groer.ellak.grhttps://mycontent.ellak.gr/https://creativecommons.ellak.gr/)

Στόχος της ομάδας εργασίας είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που έχουν σαν στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του ανοιχτού λογισμικού, των ανοιχτών τεχνολογιών και των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων στην εκπαίδευση

 

3. Ανοιχτή Διακυβέρνηση και Ανοιχτά Δεδομένα (opengov.ellak.gropendata.ellak.grhttps://odi.ellak.gr/https://obs.ellak.gr/)

Στόχος της ομάδας εργασίας είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που έχουν σαν στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου, των στόχων και της στρατηγικής για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά δεδομένα στην Ελλάδα.

 

4. Ανοιχτός Σχεδιασμός(Open Design), Ανοιχτό Υλισμικό (Open Hardware) και Ασύρματα Δίκτυα (Open WiFi) (https://opendesign.ellak.gr/openhardware.ellak.gr, openwifi.ellak.gr)

Στόχος της ομάδας εργασίας είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που έχουν σαν στόχο την προώθηση και ανάπτυξη Ανοιχτoύ hardware στην Ελλάδα.

 

5. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (privacy.ellak.grhttps://legal.ellak.gr/)

Στόχος της ομάδας εργασίας είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που έχουν σαν στόχο την προστασία και την ασφάλεια συστημάτων και προσωπικών δεδομένων.

 

 6. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (openbusiness.ellak.grhttps://smartcities.ellak.gr/)

Στόχος της ομάδας εργασίας είναι η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσα από δράσεις που προωθούν την υιοθέτηση ανοικτών προτύπων, ανοικτών τεχνολογιών ανοικτών διαδικασιών, ελεύθερου λογισμικού και ανοικτών δεδομένων.

 

Οι συντονιστές θα ορισθούν  από την Γ.Σ.  του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών που θα πραγματοποιηθεί στις 23/02.

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226