«Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος – Εργαστήριο»

1.       1.Η τελευταία εξέταση που εκκρεμεί για την ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου, στα Ι.Ι.R. φίλτρα, θα γίνει για όλα τα τμήματα την Τρίτη 13/2/2018 και ώρα 9:00-11:00, στην αίθουσα ΖΒ-208, on-line.

 

2.      2. Η Β εξεταστική περίοδος για όσους (θα) οφείλουν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος (ανεξαρτήτως εξαμήνου) θα γίνει την Πέμπτη 15/2/2018 και ώρα 11:00-13:00, στην αίθουσα ZB-208, on-line, και σε ΟΛΕΣ τις εργαστηριακές ασκήσεις.

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226