ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Το Φροντιστήριο Φυσικής την Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου, δεν θα γίνει λόγω κωλύματος του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου, 13.00 -17.00, στο εργαστήριο Φυσικής (Β219). Την Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου, 15.00 -19.00, ΖΒ009, θα γίνει προετοιμασία για την Τελική Εξέταση του εργαστηρίου Φυσικής.

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 213 (Ημέρες/ Ώρες : Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00 - 12:00 )

  • Τήλ: +30-210-538-1225
  • Fax: +30-210-538-1226